Hållbarhet

iQvadrat hållbarhet

Alla aktörer inom bygg- och bostadssektorn i Sverige har ett stort ansvar när det kommer till att värna planeten vi bor på. När vi planerar, bygger och förvaltar våra bostäder är det viktigt för oss att tänka hållbart. Vi strävar alltid efter att de bostäder vi utvecklar ska vara både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Det innebär att vi bygger våra hus i trä och att vi försöker använda smarta energilösningar såsom solceller för att värna om husens klimatavtryck.
Vi strävar också efter att utveckla trygga bostadsområden med bostäder som passar olika typer av hushåll. När vi bygger hyresbostäder bygger vi alltid med det statliga investeringsstödet, vilket inte bara innebär klimatsmarta bostäder, det innebär även hyresbostäder med rimliga hyror.

Hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Vi bygger våra hus i förnybara material och vi använder smarta energilösningar såsom värmeåtervinning och solceller för att värna om husens klimatavtryck.

Ekonomisk hållbarhet

Vi försöker alltid anpassa bostädernas utformning och storlek efter rådande marknad och efterfrågan. När vi bygger med det statliga investeringsstödet så innebär det inte bara klimatsmarta bostäder, det innebär även hyresbostäder med rimliga hyror.

Social hållbarhet

Vi strävar efter att utveckla trygga bostadsområden som passar olika typer av hushåll.

Här är några konkreta exempel på hur vi arbetar med hållbarhet i våra bostadsprojekt:

  • Alla iQvadrats flerbostadshus utrustas med solceller.
  • Vi förespråkar hållbara transportmedel, vilket innebär att vi anordnar väderskyddade cykelparkeringar, och där det är möjligt, ett ”mekrum” för reparation och underhåll av cyklar.
  • Vi strävar efter att skapa naturliga platser för möten och lek inom våra bostadsområden.
  • Vi ställer lägre krav på bostadssökandens ekonomi.

Hållbart

Som aktör inom bygg- och bostadssektorn i Sverige känner vi att vi har ett stort ansvar när det kommer till att värna om planeten vi bor på. När vi planerar, bygger och förvaltar våra bostäder är det viktigt för oss att tänka hållbart, både ur ett ekologiskt-, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå